Catharinaparkieten Studie Groep / Lineolated Parakeet Study Group

Welkom...De website is het laatst gewijzigd op 09-03-2018 om 19:15 uur....De aankondiging voor de Babyshow 2018 is geplaatst en we zijn inmiddels na 10 jaar de 102.500 bezoekers gepasseerd, op naar de 200.000 bezoekers, alle bezoekers bedankt........voor uw bezoek(en)......
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 

Welkom op de wesite van de Catharinaparkieten Studie Groep.

 

Door 3 keurmeesters van de N.B.v.V. is de Catharina Werkgroep opgericht om een standaard te maken van deze parkietensoort.
Toen het concept klaar was hebben zij diverse instanties uitgenodigd op 5 mei 2001 om een Catharinadag te houden.
Door de enorme belangstelling hiervoor is het idee ontstaan om een "
Catharinaparkieten Studie Groep " op te richten.
De werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft een aantal liefhebbers en keurmeesters benaderd om in bestuur deel te nemen en de studie groep officieel op te richten.
Hiervoor werden verschillende heren uitgenodigd die deel uitmaakten van verenigingen die een onderdeel zijn van de
N.B.v.V.

 

Er is toen bewust gekozen een onderdeel te zijn van de P.S.C. (Parkieten Speciaal Club) om geen versplintering te krijgen van allerlei speciaal clubs.
Inmiddels hebben wij een ledental van ±45 leden, waarvan er diverse kwekers uit
België & Duitsland komen.

Wat wij hebben bereikt de afgelopen jaren:


  • in het blad van de P.S.C. "PSITTACI" verzorgen wij diverse stukjes m.b.t. de Catharina-, Citroen-, en de Aymaraparkiet.

  • de standaardeisen zijn herzien en aangevuld met de nieuwe mutaties.

  • er is vederonderzoek gedaan m.b.t. de grijsvleugels.

  • ieder jaar wordt er een babyshow gehouden waar leden en niet-leden aan kunnen deelnemen.

  • er is een geweldige website opgestart met daar veel informatie over de eerder genoemde soorten.

  • er zijn 2 Facebook groepen opgestart, waarvan 1 voor onze eigen CSG leden, en een voor alle andere Catharinaparkieten kwekers/liefhebbers.

  • er zijn diverse promotie artikelen gemaakt zoals o.a. de A4 kleurenkaarten waar alle kleurslagen per kleur op afgebeeld staan, welke steeds worden vernieuwd, zodra daar aanleiding toe is. (meer hierover in de WebShop van de CSG)


Heeft u vragen of interesse, neem dan gerust contact op middels het contactformulier.
En hopelijk mogen wij u dan ontvangen als lid van de Catharinaparkieten Studie Groep.

Verder wens ik u veel lees en kijk plezier toe op onze website,

met vriendelijke groet,

                      Alex de Graaf
(voorzitter)

 
 

De doelstelling van de CATHARINAPARKIETEN STUDIE GROEP

De Catharinaparkieten Studie Groep richt zich voornamelijk op het bevorderen van de algemene kennis van deze vogelsoort door middel van het organiseren van technische dagen, keuringen, besprekingen en contactdagen met een verkoopklasse. Ook de Aymara-, en Citroenparkiet worden door de studiegroep gevolgt in hun ontwikkelingen.

Daarnaast verzorgen wij de publicaties in de diverse vogelbladen voor met name het kwartaalblad "
PSITTACI" van de PSC (Parkieten Speciaal Club), en het maandblad "ONZE VOGELS" van de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) met artikelen over voeding, kweekmutaties, vererving etc.

Ook streven wij ernaar dat bij het ontstaan van nieuwe kleurslagen, er onderzoek plaats vindt door instanties die wetenschappelijk aan kunnen tonen hoe deze is ontstaan, en dat de benamingen internationaal worden ondersteund.

 
U bent bezoeker

sinds 01-10-2007
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu