Lid Worden? - Catharinaparkieten Studie Groep / Lineolated Parakeet Study Group

Welkom...De website is het laatst gewijzigd op 09-03-2018 om 19:15 uur....De aankondiging voor de Babyshow 2018 is geplaatst en we zijn inmiddels na 10 jaar de 102.500 bezoekers gepasseerd, op naar de 200.000 bezoekers, alle bezoekers bedankt........voor uw bezoek(en)......
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemeen

U wilt lid worden van de C.S.G. ?

Dat is uiteraard mogelijk, maar voordat we u kunnen inschrijven als lid, eerst nog wat formaliteiten.

Algemene voorwaarden:
Uw lidmaatschap wordt geactiveerd, zodra de ledenadministratie uw volledig ingevuld aanmeldformulier heeft ontvangen, en u de verschuldigde contributie heeft voldaan.
U kunt lid worden met ingang vanaf 1 januari of vanaf 1 juli. De contributie bedraagt
€22,50 per jaar en indien u zich dus per 1 juli laat inschijven is dat €11,25 voor de rest van het lopende jaar.
Eenmaal aangemeld verwachten wij van u dat u de jaarcontributie van het nieuwe jaar steeds
uiterlijk de 1ste week van het nieuwe jaar aan ons heeft overgemaakt op onderstaand bankrekeningnummer. Jeugdleden tot 18 jaar betalen 50% van de eerder genoemde bedragen.

Heeft u verzuimd om tijdig (de 1ste week van januari) uw contributie te voldoen, dan wordt u automatisch (nadat u hier tot 3x op geattendeerd bent) als CSG-lid uitgeschreven voor de aanvangsdatum van de NBvV Bondsshow, en zult u bij weder inschrijven bovenop de jaarcontributie het extra bedrag van €4,00 (inschrijfkosten) moeten hebben voldaan alvorens uw hernieuwde inschrijving zal worden voltooid. Dus betaal tijdig uw contributie, om misverstanden te voorkomen.

Wat krijgt u voor uw contributie? U ontvangt 4x per jaar het PSC Kwartaalblad "Psittaci", verder heeft u toegang tot de afgesloten ledenlijst, en het On-Line Clubblad, en het Forum (nieuwe stijl). U ontvangt nadat u als lid staat geregistreerd, hier de benodigde inloggegevens voor via een email. Heeft u deze na 7 dagen nog niet ontvangen neem dan contact op met de webmaster.
Na beeindiging van uw lidmaatschap door uzelf middels een simpele email aan de ledenadministratie, vervallen bovengenoemde feiten, aan het einde van uw lidmaatschapsperiode (normaal is dit 31 december van het lopende jaar).
Wordt u echter door ons uitgeschreven als CSG lid, ivm het niet reageren op de betalingsverzoeken (deze ontvangt u maximaal 4x) dan vervallen bovenstaande privileges per direct.

Maakt u gebruik van Facebook, dan kunt u zich tijdens uw lidmaatschap aanmelden bij de besloten groep van de Studiegroep, dit staat los van uw contributie. Echter na beeindiging van uw lidmaatschap zal u ook niet meer gebruik kunnen maken van de besloten facebook groep. Als alternatief kunt u zich natuurlijk altijd nog aanmelden als vriend van de 2de CSG facebook groep, welke voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor de niet leden.


Bent u al lid bij een afdeling van de P.S.C., dan betaalt u maar
€10,00 per jaar (ongeacht uw leeftijd).

Bij beeindigen van uw lidmaatschap terwijl u ook PSC lid ben, vervallen ook alle eerder genoemde privileges zoals hierboven beschreven, met uitzondering van het kwartaalblad, omdat dit niet door de CSG, maar door de PSC wordt verspreid.

Dit prijsverschil zit in het feit dat de P.S.C.-leden al contributie betalen aan de afdeling waarbij men is aangesloten, hiervoor ontvangen zij o.a. het kwartaalblad "
Psittaci" van de P.S.C.. Omdat ook de niet P.S.C. leden het blad zullen ontvangen via hun lidmaatschap bij de C.S.G. is hiervoor 2x per jaar afdracht voor verschuldigd aan de P.S.C. Ook kan men dan als C.S.G. lid meespelen bij bijvoorbeeld de Landelijke P.S.C.-show te Soest.

U krijgt rond half December per email een berichtje met het verzoek om de contributie voor het nieuwe jaar te voldoen. Mocht u uw lidmaatschap willen beeindigen, dan verzoeken wij u dit ook voor 31-12 van het lopende jaar te doen, zodat wij niet onnodig afdracht voor u hoeven te betalen.

Heeft u uw contributie
niet tijdig voldaan, dan komt u niet in aanmerking voor een door de C.S.G. toegekende prijs tijdens de Bondsshow (NBvV).

De contributie kunt u overmaken op het "nieuwe" rekeningnummer wat hier zsm zal worden vermeld. Is dit nummer hier nog niet geplaatst neem dan contact op met de secretaris van de CSG. Vermeld bij uw overboeking Contributie Jaartal + bij voorkeur uw Registratienummer. (Het registratienummer ontvangt u van de ledenadministratie/secretaris zodra dit nummer bekend is en u uw contributie dient te voldoen.
Voor de leden uit het buitenland is ook nog het BIC nummer van belang, dit is:
nog onbekend

Aanmeldformulier: (velden met een * zijn verplichte velden)

 

Ja
Nee
 
U bent bezoeker

sinds 01-10-2007
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu